Firma  EKO-PROBUD realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 1. Innowacje w gospodarce; Działanie: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach; Cel tematyczny: Wzmacnianie badań naukowych,

rozwoju technologicznego i innowacji.

pn. Prace B+R w firmie EKO-PROBD dotyczące produkcji  innowacyjnego betonu asfaltowego”

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej receptury mieszanki służącej do produkcji betonu asfaltowego.  Nowy produkt, jakim będzie asfaltowa nawierzchnia drogowa,  będzie charakteryzował się większym współczynnikiem tarcia  oraz większymi parametrami chropowatości powierzchni odpowiedzialnymi

za cechy funkcjonalne powierzchni jakimi będzie droga hamowania.

 

Wartość projektu: 9 820 676,62 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 264 482,40 zł